ΜΟΝΩΔΙΑ – ΦΩΝΗΤΙΚΗ

Στη μουσική, ο όρος μονωδία έχει δύο έννοιες: 1) είναι συνώνυμος της μονοφωνίας, μιας μοναδικής μελωδικής γραμμής δηλαδή, σε αντιπαραβολή με την ομοφωνία και την πολυφωνία·Ως Φωνητική ορίζεται η επιστημονική μελέτη των γλωσσικών ήχων και της ανθρώπινης ομιλίας και επικοινωνίας. Αποτελεί κλάδο της γλωσσολογίας. Αντικείμενο μελέτης της επιστήμης αποτελούν οι φυσικές ιδιότητες των φώνων (phones) αλλά και των μη-γλωσσικών ήχων. Η επιστήμη της φωνητικής εξετάζει την παραγωγή των ήχων (αρθρωτική φωνητική), την πρόσληψή τους (ακουστική φωνητική) και την κατανόησή τους (αντιληπτική φωνητική).

Το πρόγραμμα σπουδών για τα μαθήματα μονωδίας και φωνητικής ασχολείται με το Κλασσικό-λυρικό τραγούδι και οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένο από το κράτος..

 Τα μαθήματα είναι ατομικά και υποχρεωτικό το μάθημα χορωδίας.

Διδάσκουν:

Σταχοσίδου Νέλλη

 

Περιήγηση με πληκτρολόγιο
X
Click to listen highlighted text!