ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ

Πτυχίο οδικής

Στο μάθημα της Ωδικής ο σπουδαστής διδάσκεται κυρίως την παιδαγωγία της σχολικής μουσικής. Διδάσκεται βασική Αρμονία, Πιάνο και ανάλυση μουσικών κειμένων. Για να εγγραφεί ο σπουδαστής στο Α έτος Ωδικής, θα πρέπει να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις εφόσον έχει ολοκληρώσει τα 3 έτη Θεωρίας, το Α έτος Υποχρεωτικού Αρμονίας και τα 4 έτη Solfege, όλα με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς.Απευθείας εγγραφή στο Α΄ έτος για τους κατόχους Πτυχίων Αρμονίας και Ενοργάνωσης.

Πτυχίο Ειδικό Αρμονίας

  Ο σπουδαστής, εφόσον έχει ολοκληρώσει τα 3 έτη Θεωρίας και αντίστοιχα Solfege, θα πρέπει να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις για να εισαχθεί στο Α ή Β έτος του Ειδικού Αρμονίας, ανάλογα τις γνώσεις του. Εάν είναι κάτοχος πτυχίου Ωδικής, μπορεί να εισαχθεί με κατατακτήριες εξετάσεις στο Γ έτος Ειδικού Αρμονίας. Το μάθημα αυτό έχει υποχρεωτικά μαθήματα: Πιάνο (επίπεδο Α Μέσης), Ιστορία ΜουσικήςΜορφολογία, γνώσεις απλής Αντίστιξης, Solfege (επίπεδο Δ), Ακουστικά-Εναρμόνιση Prima Vista, ΧορωδίαΠρακτικό Διδασκαλείο.

 Η φοίτηση διαρκεί 3 έως 4 έτη.

 Πτυχίο  Αντίστιξης

Δεκτοί πτυχιούχοι Ειδικού Αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»

Διάρκεια σπουδών: 2 έτη.

Γενικά μαθήματα: Πιάνο (έως Β’ Μέση),

Ιστορία Μουσικής, Μορφολογία, Οργανολογία, Διδασκαλία

Πτυχίο Φυγής η Φούγκας

 Ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει ήδη πτυχίο Αντίστιξης με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς για να εγγραφεί στο Α έτος Φυγής. Το μάθημα της Φυγής έχει υποχρεωτικό μάθημα το Πιάνο (επίπεδο Γ Μέσης).

Διάρκεια σπουδών: 2 έως 4 έτη.

 Πτυχίο Σύνθεσης

Απαιτείται ο σπουδαστής να έχει πτυχίο Φυγής με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς, καθώς και υψηλό επίπεδο Πιάνου(ανεξάρτητα από το όργανο που έχει σπουδάσει), συγκεκριμένα επίπεδο Ανωτέρας, για να εγγραφεί στο Α έτος Σύνθεσης. Η διάρκεια φοίτησης είναι 4 έως 6 έτη.

Διδάσκουν:

  • Δογορίτης  Σπύρος
  • Σταχοσίδου Νέλλ
  •  Μπούση Αγγελική
Περιήγηση με πληκτρολόγιο
X
Click to listen highlighted text!