ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Είναι αναμέτρητες οι έρευνες που τονίζουν την σπουδαιότητα της μουσικής εκπαίδευσης στην προσχολική και σχολική ηλικία.Στο Ωδείο Ars Nova, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προσχολική μουσική αγωγή και πάντα σεβόμενοι την φυσιολογική ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών αυτής της ηλικίας, έχουμε σχεδιάσει ενα πρόγραμμα σπουδών το οποίο βασίζεται στις μεθόδους Κόνταλυ και Νταλκρόζ.

Η μέθοδος Κόνταλυ έχει ως βάση τις διδασκαλίες του Ούγγρου Μουσικοπαιδαγωγού Ζόλταν Κόνταλυ, ο όποιος εφαρμόζοντας τες στα σχολεία της Ουγγαρίας μετά το 1945 προκάλεσε τον διεθνή θαυμασμό με τα παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτιστικά αποτελέσματα που απέσπασε. Η μέθοδος έχει σαν θεμέλιό της το αναφαιρετο δικαίωμα της μουσικής εκπαίδευσης που θα πρέπει να έχει το κάθε παιδί από τη νεαρότερη δυνατόν ηλικία και ξεκινά με την ορθή χρήση του οργάνου που έχουμε όλοι επάνω μας από την στιγμή της γέννησης μας – την φωνή – καλλιεργώντας παράλληλα την σωστή ακοή με έναν τρόπο που είναι κατανοητός ακόμη και από τα πολύ μικρά παιδιά.

Η μέθοδος Νταλκρόζ απο την άλλη, αναπτύχθηκε από τον Ελβετό Εμίλ Ζακ Νταλκρόζ και πολλές φορές αναφερόμαστε σε αυτή ως ‘Ρυθμική Νταλκρόζ’ (Dalcroze Eurhythmics). Ο Νταλκρόζ, επιρρεασμένος από την παιδαγωγική του Καρλ Ορφ αναγνώριζε την σπουδαιότητα της κίνησης, την οποία και χρησιμοποίησε εκτεταμένα για την εισαγωγή και κατανόηση των μουσικών παραμέτρων και εννοιών.

Η μέθοδος έχει ως βάση της τη ρυθμική, τη μουσική ανάγνωση και τον αυτοσχεδιασμό και ο Νταλκρόζ πίστευε πως ένας σωστός μουσικός θα πρέπει να μπορεί να νιώθει τη μουσική και να την εκφράζει χρησιμοποιώντας το σώμα του.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Ζαρκάδα Μαρία

Περιήγηση με πληκτρολόγιο
X
Click to listen highlighted text!